Examen VZH - Welkom bij Hondensportvereniging Noord-Limburg

Ga naar de inhoud

Verkeerszekere hond VZH/BH

Los volgen.

Het examen bestaat uit twee gedeelten:
Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen. Afdeling B: Het praktische gedeelte.

Afdeling A

Oefening 1

Volgen aan de lijn

15 Punten

Oefening 2

Vrij volgen

15 Punten

Oefening 3

Zit uit de beweging

10 Punten

Oefening 4

Afleggen met voorroepen

10 Punten

Oefening 5

Afliggen met afleiding

10 Punten

Maximaal

60 Punten

Maximaal te behalen 60 punten: Een hond die bij deze afdeling niet tenminste 42 punten behaalt wordt uitgesloten van verdere deelname aan het examen.

 

Afdeling B

De oefeningen moeten op de openbare weg (straten, wegen of pleinen) met matig verkeer uitgevoerd worden. Het openbare verkeer mag daarbij niet gehinderd worden. De oefeningen voor afdeling B worden niet gewaardeerd in punten. Om te kunnen slagen voor dit onderdeel is de totale indruk van het gedrag van de hond in het verkeer maatgevend

Terug naar de inhoud